Aastaraamatud

EGSi tegevuse põhiülesandeid on oma liikmete teadustööde avaldamine, Eesti geograafia tutvustamine laiemale üldsusele ja välismaal, eestikeelse geograafiaterminoloogia juurutamine ning seltsi tegevuse jäädvustamine kirjasõnas. Seltsi tähtsaim väljaanne on aastaraamat, mida kõigile püüdlustele vaatamata ei ole alati suudetud igal aastal avaldada. Viimase põhjuseks on olnud nõukogudeaegne pikaldane kirjastamis-trükkimisprotsess (toimetatud käsikirjad seisid vahel aastaid trükikojas) aga ka rahanappus.

Meie vanemad aastaraamatud on kättesaadavad ka www.etera.ee kasutades Sisuotsingu väljas märksõna Eesti Geograafia Selts.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 47. kd. Tallinn, 2024. 270 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 46. kd. Tallinn, 2023. 392 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 45. kd. Tallinn, 2020. 371 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 44. kd. Tallinn, 2019. 420 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 43. kd. Tallinn, 2018. 412 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 42. kd. Tallinn, 2017. 362 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 41. kd. Tallinn, 2016. 295 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 40. kd. Tallinn, 2015. 258 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 39. kd. Tallinn, 2014. 223 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 38. kd. Tallinn, 2013. 250 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 37. kd. Tallinn, 2010. 316 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 36. kd. Tallinn, 2007. 256 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 35. kd. Tallinn, 2005. 315 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 34. kd. Tallinn, 2005. 223 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 33. kd. Tallinn, 2001. 295 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 32. kd. Tallinn, 1999. 288 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 31. kd. Tallinn, 1998. 255 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 30. kd. Tallinn, 1997. 229 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 29. kd. Tallinn, 1995. 259 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 28. kd. Tallinn, 1994. 251 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 27. kd. Tallinn, 1992. 206 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 26. kd. Tallinn, 1994. 193 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 25. kd. Inimene ja keskkond. Tallinn, 1990. 200 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 24. kd. Loodus, inimene ja majandus. Tallinn, 1988. 191 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 23. kd. Keskkonnakaitse sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid. Tallinn, 1989. 155 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 22. kd. Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu geograafilisi probleeme. Tallinn, 1987. 162 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 21. kd. Geograafilisest haridusest Eestis. Tallinn, 1986. 151 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1981/1982. 20 kd. Eesti NSV looduslikud ressursid ja nende ratsionaalne kasutamine. Tallinn, 1987. 178 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1980. Eesti NSV pinnavormide genees. Tallinn, 1984. 180 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1979. Tootlike jõudude organiseerimise geograafilisi aspekte. Tallinn, 1981. 176 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1978. Agrokliima ressursid Eesti NSV-s. Tallinn, 1979. 192 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1977. Looduslikud ja tööjõuressursid ning nende ratsionaalne kasutamine Eesti NSV-s. Tallinn, 1978. 175 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/1976. Tallinn, 1977. 263 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1974. Tallinn, 1976. 275 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1973. Tallinn, 1974. 296 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1971/1972. Tallinn, 1974. 326 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1970. Tallinn, 1972. 264 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1969. Tallinn, 1971. 231 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1967/1968. Tallinn, 1969. 310 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1966. Tallinn, 1968. 277 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1964/1965. Tallinn, 1966. 331 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963. Tallinn, 1964. 238 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1962. Tallinn, 1963. 244 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1960/1961. Tallinn, 1962. 392 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1959. Tallinn, 1960. 287 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1958. Tallinn, 1959. 347 lk.

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1957. Tallinn, 1957. 265 lk.