Publikatsioonid

EGS on kirjastanud ka oma liikmete teadustöid eraldi raamatutena. Nüüdseks on need kujunenud ka noorgeograafide sügissümpoosionitel ettekannetest kirjutatud eelretsenseeritud artiklite kogumikuks.

 1. Varep, E.1960. Jooni Eesti kartograafia ajaloost. Tallinn, 46 lk.
 2. Geograafia arengust Eesti NSV-s 1940–1960. 1960. Tallinn, 109 lk. [О развитии географии в Эстонской ССР 1940–1960.1960. Таллин, 109 c. / On the development of geography in the Estonian S.S.R. 1940–1960. 1960. Tallinn, 109 p.]
 3. Marksoo, A. 1961. Eesti põlevkivi tarbimisest. Zusammenfassung: Über die geographische Verbeitung der verbraucher des estnische Ölschiefers. Tallinn, 61 lk.
 4. Vabar, M. 1962. Eesti NSV elektrifitseerimine majandusgeograafilisest aspektist. Tallinn, 104 lk. Summary: The electrification of the Estonian S.S.R. in the aspect of economic geography.
 5. Вопросы географии городов Прибалтики. 1962. Таллин, 123 c.
 6. * Vabar. M. 1964. Soome majandus (tootmise profiil ja paiknemine pärast Teist maailmasõda). Tallinn, 145 lk. Summary: Economy of Finland (profile and territorial distribution of production after the Secod World War).
 7. * Тармисто. В. 1968. О некоторых особенносях экономико-географического положения Эстонской ССР. Таллин, 84 c.
 8. * О развитии географии в Эстонской ССР 1960–1968. 1970. Таллин, 237 c.
 9. * Динамика вод Балтийского моря. 1975. Таллин, 113 c.
 10. Kukk. K. On economic and geographical development of Estonia in 1945–1990. P. 3–30. A. Keskpaik. Towards forming Estonian regional policy: objectives, problems, means. P. 31–57.
 11. Kangur, M., Anniste, K. (koost-d.). 2005. Tõde ja õigus: Eesti Geograafia Seltsi 50. juubelile pühendatud noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. EGS publikatsioonid VII. EGSN; EGEA-Tartu, Tartu, 62 lk.
 12. Terasmaa, J.,  Printsmann, A (toim-d.). 2007. Kevade: noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumi. EGS publikatsioonid VIII EGSN ja EGEA Tartu, TLÜ Kirjastus, 96 lk.
 13. Kõiva, P., Kadaja, J., Kallis, A. (koost-d.). 2007. Heino Tooming, bibliograafia, meenutused. EGS publikatsioonid IX. Eesti Geograafia Selts, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut. Tallinna Raamatutrükikoda, Tallinn-Saku, 248 lk.
 14. Printsmann, A., Kangur, M. (toim-d.). 2008. Muhu monoloogid” – noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. EGS publikatsioonid X. EGSN ja EGEA-Tartu, TLÜ Kirjastus, 136 lk.
 15. Puusepp, L. (toim.). 2009. Agu Sihvka annab aru…: noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. EGS publikatsioonid XI. EGSN ja EGEA-Tartu, TLÜ Kirjastus, 124 lk.
 16. Antso, K. (toim.). 2010. Kui seda metsa ees ei oleks: noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. EGS publikatsioonid XII. EGSN ja EGEA-Tartu, Eesti Geograafia Selts, 101 lk.
 17. Printsmann, A., Kruuse, E., Mänd, K., Vaasma, T., Vilumaa, K. (toim-d.). (2013). Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XIII. Lendav maailm. Külmale maale. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. Eesti Geograafia Selts, 250 lk.
 18. Küttim, A., Anderson, A., Mäe, K., Vaasma, T. (toim-d.). (2014). Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XIV. Väikesed pildid eestist. Geograafia karu-aabits. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. Eesti Geograafia Selts, 208 lk.
 19. Küttim, A., Umbleja, L, Vacht, P., Krusta, L., Truus, L. (toim-d.). (2015). Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XV. Sügisball. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. Eesti Geograafia Selts, 168 lk.

Märkus:

*  Kuna EGSil ei lubatud sariväljaandeid avaldada, siis ilmusid need raamatud publikatsioonide sarja kujunduses, kuid ilma numbrita.