Auliikmed

1989    Vello Tarmisto  (1918–1991) – Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
1993    Laine Merikalju (s. 1928) – EGSi teadussekretär
1994    Göran Hoppe (s. 1946) – Karlstadi ülikooli geograafiaprofessor
1994    Asmu Saar (1931–2002) – Eesti Entsüklopeedia toimetaja
1994    Heino Mardiste (s. 1936) – Tartu ülikooli geograafia instituudi dotsent
1997    Lev Vassiljev (1920–2009) – Tartu ülikooli geograafia instituudi emeriitdotsent
1998    August Loopmann (1927–2001) – Euroülikooli professor
1998    Kalevi Rikkinen (s. 1936) – Helsingi ülikooli geograafiaprofessor
2000    Vladimir Kotljakov (s. 1931) – Venemaa Teaduste Akadeemia Geograafia Instituudi direktor
2001    Ann Marksoo (1930-2023) – Tartu ülikooli geograafia instituudi emeriitprofessor
2001    Anto Raukas (1935-2021) – Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi sektorijuhataja, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
2002    Tim Unwin (s. 1955) – Londoni ülikooli geograafiaprofessor
2002    Jaan-Mati Punning (1940–2009) – Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituudi direktor, professor
2003    Uno Mereste  (1928–2009) – Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
2003    Tiit Petersoo  (s. 1937) – Raplamaa Keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
2004    Rein Ratas  (1938-2022) – AS Tallmac keskkonnateenistuse juht
2005    Ago Jaani (1937–2017) – Keskkonnaministeeriumi koosseisuväline spetsialist
2005    Adolfs Krauklis (1937–2006) – Läti Ülikooli geograafia emeriitprofessor
2006    Olavi Granö (1925–2013) – Soome geograaf ja teadusloolane
2007    Priit Vesilind (s. 1943) – National Geographics, ajakirjanik
2009    Ivar Arold (s. 1931)  – Eesti Maaülikool; maastikugeograaf ja pedagoog
2009    Ott Kurs (s. 1939) – Tartu Ülikooli  Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, teadur
2013    Enn Kaup (s. 1946) – Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi vanemteadur
2016    Urve Ratas (s. 1940) – Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur
2016    Tõnu Raid (s. 1939) – Politsei- ja Piirivalveameti spetsialist
2019    Arvo Järvet (s. 1948) – EGSi asepresident

Märkus: Auliikme töökoht/amet on antud auliikmeks valimise aegne