Kutsung – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 48. köide (2025) ootab kaastöid

Eesti Geograafia Seltsi järgmisesse aastaraamatusse oodatakse teadusartikleid ja muid geograafiliselt huvitavaid kirjatöid. Palume soovist teatada toimetuse kolleegiumi liiget Jaak Jaagust (jaak.jaagus@ut.ee), kes vastab artiklite täpsemate vormistuslike nõuete ja muu infoga. Käsikirjade esitamise tähtaeg on 1. november 2024 (erikokkuleppel võimalik esitada ka hiljem).

2025. aasta EGSi aastaraamat on plaanis koostada pühendusega professor Viktor Masingule, kellel on tuleval aasta 100. sünniaastapäev. Tema tegevuse kohta on tellitud kaks artiklit. Masingust võib saata ka täiendavaid artikleid või meenutusi, kuid üldjoontes sarnaneb uus aastaraamat ülesahituse ja kujunduse poolest varasemate väljaannetega.

EGS juhatus

Comments are closed.