Juhatus

Eesti Geograafia Seltsi juhatus:

Mihkel Kangur – president
Arvo Järvet – asepresident
Liisa Puusepp – asepresident
Tiiu Koff
Taavi Pae
Hannes Palang
Tiit Tammaru
Ulvi Urgard
Tiit Vaasma – teadussekretär
Rein Vaikmäe