Estonia

COLLECTION OF PAPERS ON OCCASION OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESSES

1972. aastast alates on iga Rahvusvahelise Geograafiauniooni (IGU; http://igu-online.org/) poolt nelja-aastase vahega korraldatava geograafiakongressi puhul avaldatud ingliskeelne kogumik Estonia.

 1. Merikalju, L., Nõmmik, S., Raukas, A., Tarmisto, V. & Varep, E., (eds.) 1972. Estonia. Geographical Studies. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Estonian Geographical Society, Tallinn, 171 p.
 2. Merikalju, L., Raukas, A., Tarmisto, V., Tulp, L. & Varep, E. (eds.) 1976. Estonia. Regional Studies. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Estonian Geographical Society, Tallinn, 185 p.
 3. Merikalju, L., Raukas, A., Rõuk, A.-M., Vabar, M. & Varep, E. (eds.) 1980. Estonia. Selected Studies on Geography. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Estonian Geographical Society, Tallinn, 144 p.
 4. Merikalju, L., Punning, J.-M. & Sepp, E. (eds.) 1984. Estonia. Nature, Man, Economy. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Estonian Geographical Society, Tallinn, 152 p.
 5. Punning, J.-M. (ed.) 1988. Estonia. Geographical Researches. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Estonian Geographical Society, Tallinn, 162 p.
 6. Kaare, T., Mardiste, H., Merikalju, L. & Punning, J.-M. (eds.) 1992. Estonia. Man and Nature. Estonian Academy of Sciences, Estonian Geographical Society, Tallinn, 186 p.
 7. Punning, J.-M., Merikalju, L. & Kaare, T. (eds.) 1996. Estonia. Geographical Studies. Academy of Sciences of Estonia, Estonian Geographical Society, Tallinn, 215 p.
 8. Kaare, T. & Punning, J.-M. (eds.) 2000. Estonia. Geographical Studies 8. Estonian Geographical Society, Estonian Academy Publishers, Tallinn, 231 p.
 9. Kaare, T. & Punning, J.-M. (eds.) 2004. Estonia. Geographical Studies 9. Estonian Geographical Society, Estonian Academy Publishers, Tallinn, 223 p.
 10. Roosaare, J. & Mander, Ü. (eds.) 2008. Estonia. Geographical Studies 10. Department of Geography, University of Tartu, Tartu, 160 p.
 11. Raukas, A., Kukk, K. & Vaasma, T. (eds.) 2012. Estonia. Geographical Studies 11. Estonian Geographical Society, Estonian Academy Publishers, Tallinn, 168 p.