Trükised

EGSi tegevuse põhiülesandeid on oma liikmete teadustööde avaldamine, Eesti geograafia tutvustamine laiemale üldsusele ja välismaal, eestikeelse geograafiaterminoloogia juurutamine ning seltsi tegevuse jäädvustamine kirjasõnas. Seltsi tähtsaim väljaanne on aastaraamat, mida kõigile püüdlustele vaatamata ei ole alati suudetud igal aastal avaldada. Viimase põhjuseks on olnud nõukogudeaegne pikaldane kirjastamis-trükkimisprotsess (toimetatud käsikirjad seisid vahel aastaid trükikojas) aga ka rahanappus.

1972. aastast alates on iga Rahvusvahelise Geograafiauniooni (IGU; http://igu-online.org/) poolt nelja-aastase vahega korraldatava geograafiakongressi puhul avaldatud ingliskeelne kogumik Estonia.

Olles aastail 1964-1974 koos Eesti NSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoniga  kodu-uurijate seminar-kokkutulekute korraldajaid, avaldati ka koos ettekannete kogumikke.

EGS on kas üksinda või koos teiste teadusasutuste ja kõrgkoolidega korraldanud palju teaduskonverentse, -nõupidamisi ja seminare, millede puhul on avaldatud ettekannete või teeside kogumikke.

EGS on kirjastanud ka oma liikmete teadustöid eraldi publikatsioonidena. Nüüdseks on need kujunenud ka noorgeograafide sügissümpoosionitel ettekannetest kirjutatud eelretsenseeritud artiklite kogumikuks. See on tihti noortele esimeseks teadusartikli kirjutamise kogemuseks.

Oma tegevuse algaastail oli EGS ainus Eesti linnu ja vaatamisväärsusi tutvustavate brošüüride väljaandja.