Ilmus Eesti Geograafia Seltsi 47. aastaraamat

On rõõm teatada, et EGS on välja andnud uue aastaraamatu. 47. köite toimetajaks oli Jaak Jaagus. Täname toimetajat, artiklite autoreid ning toetajaid! Raamatut saab soetada seltsi kaudu. Palume soovidest teavitada geograafiaselts@gmail.com.

EGS-i aastakoosolek toimub 14. aprillil 2024.a

Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolek toimub tänavu pühapäeval, 14. aprillil algusega kell 13 Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas Kohtu 6. Koosolekul teeb teadusliku ettekande Tartu Ülikooli geograafia osakonna juhataja Kadri Leetmaa, kokkuvõte tehakse nii möödunud aasta tegevustest kui ka uuel aastal toimuvast. Päevakord: 1. Akadeemiline ettekanne 13.05-13.15 Avasõnad Hannes Palang (Eesti Geograafia Seltsi president) 13.15-14.15 Teaduslik ettekanne Kadri Leetmaa (Tartu ülikooli geograafiaosakonna juhataja) “Millist nutikat ühiskonda vajavad Jätka lugemist →

Suveekskursioon 8.-10. august Lääne-Virumaale

Head seltsilised, Rõõm on välja kuulutada ekskursiooni esialgne kava ning registreerimise info. Esialgne kava, milles toimuvad veel reisijuhtide Liisa ja Mihkli poolt täiendused ning muudatused: I päev, 8. august Väljasõit Tallinnast Viitna järved ja matkarada Lõuna Moe piiritusetööstuse muuseum Saksi mõis Lasila mõisakool Neeruti mõis Õhtusöök Kadrinas Ööbimine Kadrina Spordikeskuse hostelis Jalutuskäik Kadrinas II päev, 9. august Rakvere linn (giidiks Kaja Jätka lugemist →

EGSi 2023 suveekskursiooni eelinfo

Tänavune suve ekskursioon toimub 8.-10. augustil ja sedapuhku Lääne-Virumaale. Marsruudi planeerimise eest hoolitsevad sellel aastal Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur. Õige pea avalikustame ka täpsema kava ning registreerimise info. Seniks aga märkige kuupäevad kalendrisse ning nautige suurepärast suvist Eesti ilma!

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis 2023. aastal Tallinna Ülikooli nooremteadur ja lektor Katre Luik

Sihtkapitali ekspertkomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Ülikooli nooremteadurile ja lektorile Katre Luigele. Katre Luik uurib doktoritöö raames Eesti kliimat, täpsemalt kliimarežiimi nihete tuvastamist viimasel 6000 aastal ning töötab Tallinna Ülikoolis ka klimatoloogia ja meteoroloogia lektorina. Stipendium aitas nooremteaduril viia enda teadustöö tulemused Euroopa Geoteaduste ühingu (EGU) iga-aastasele koosolekule, kus ta esines ettekandega Eesti ja Teravmägede kliima võrdlemisest viimasel 6000 aastal. Katre Luik omandas Jätka lugemist →

Õpilaste teadustööde eripreemia 2023

Eile, 12. aprillil tunnustati tublisid Eesti õpilasuurijaid! Eesti Rahva Muuseumis anti üle õpilaste teadustööde konkursi riiklikud preemiad ning koostööpartnerite eriauhinnad. Ühe sellise eriauhinna annab igal aastal välja ka EGS tunnustamaks mõnd silmapaistvat tööd meie vallas. Seltsi eripreemia pälvis seekord Miina Härma Gümnaasiumi õpilane Elo Joandi oma tööga „Toitumise tuvastamine juuste isotoopanalüüside põhjal: kaasaja ja arheoloogilise materjali juhtumiuuring“ . Töö juhendajateks Jätka lugemist →

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 46. köide

On suur rõõm teatada, et ilmus üle mitme aasta uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2023. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 46. köide. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele ja toetajatele! Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu.

Erna Annuka 26.03.1930 – 25.03.2023

Meie seast on lahkunud on geograaf Erna Annuka. Erna oli pärit Virumaalt Roela lähistelt Metsavahi külast (tänase Vinni valla Rünga küla). Ta õppis kohalikus  Roela algkoolis ja Rakvere keskkoolis, mille lõpetas kuldmedaliga (1949). Järgnes geograafia stuudium Tartu Riiklikus Ülikoolis, kus ta jõudis diplomini 1954. aastal. Kogu oma edasise tööelu oli Erna seotud õpitud eriala või vähemalt selle lähedaste valdkondadega. Algatuseks sai suunamisjärgne Jätka lugemist →

AASTAKOOSOLEK

Eesti Geograafia seltsi aastakoosolek toimub 2. aprillil kell 13.00 Eesti Teaduste Akadeemia saalis Kohtu tn 6. Koosolekul teeb teadusliku ettekande seltsi juhatuse liige ja Tartu Ülikooli geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa. Koosolekul heidame pilgu möödunud aastasse, kinnitame uue aasta tegevused ja lõpus saab ka kohvitassi kõrval natuke juttu rääkida.  Kava 13.05-13.15 Avasõnad Hannes Palang (Eesti Geograafia Seltsi president) 13.15-14.15 Teaduslik ettekanne Jätka lugemist →

JAAN-MATI PUNNINGU SIHTKAPITALI STIPENDIUM

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma Jätka lugemist →