EGS-i aastakoosolek toimub 14. aprillil 2024.a

Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolek toimub tänavu pühapäeval, 14. aprillil algusega kell 13 Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas Kohtu 6. Koosolekul teeb teadusliku ettekande Tartu Ülikooli geograafia osakonna juhataja Kadri Leetmaa, kokkuvõte tehakse nii möödunud aasta tegevustest kui ka uuel aastal toimuvast.

Päevakord:

1. Akadeemiline ettekanne

13.05-13.15 Avasõnad

Hannes Palang (Eesti Geograafia Seltsi president)

13.15-14.15 Teaduslik ettekanne

Kadri Leetmaa (Tartu ülikooli geograafiaosakonna juhataja) “Millist nutikat ühiskonda vajavad vananeva elanikkonnaga maapiirkonnad? Esimesed #tarkmaaelu rühmagrandi tulemused”

14.15-14.30 PAUS

14.30–15.15

Eesti Geograafia Seltsi 2023. a. tegevuse aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Eesti Geograafia Seltsi 2024. a. tööplaani kinnitamine

15.15–15.30 Kohapeal algatatud küsimused

15.30 Aastaraamatu tutvustus

Jaak Jaagus – EGSi aastaraamat nr 47

SUUPISTED

Comments are closed.