EGSN

Et kummutada arvamus nagu oleks geograafia igav ja kusagil kaugel ja kõrgel seisvate professorite pärusmaa ning noored justkui ei huvituks geograafia erinevatest harudes, siis on loodud Seltsile allorganisatsioon Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi (EGSN).

Klubi ei sea vanusepiiranguid, siia kuuluvad vaimult noored „tehatahtjad”. Enamasti koondab klubi oma ala (mingi peenema geograafiaharu) spetsialiste: teadustöötajad, loodusteaduslike erialade doktorandid, magistrandid ja bakalaureuseõppe üliõpilased. Kui aga meie ideed ja vaated ühtivad loomaarsti, teleoperaatori või ajaloolasega, siis on ka nemad igati teretulnud.

Koos käime ja omi tegemisi korraldame ikka seetõttu, et elu oleks huvitav, et saaks pisut targemaks, et oleks lõbus, et saaks kuskil oma meeletut energiat rakendada ja seda kõike nii palju kui võimalik seoses geograafiaga. Nii me matkamegi, korraldame teaduseminare, õppeekspeditsioone nii kodu- kui välismaal, uurime, mis on teinud teised sama eriala inimesed ja räägime, mis oleme teinud meie. Olulisel kohal on ka koostööprogrammid erinevate riikide geograafia seltside liikmetega.

Niisiis koondab EGSN endasse aktiivseid inimesi, keda huvitab miks ja mis meid ümbritseb ning seda eelkõige geograafilisest vaatenurgast.