Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis Johanna Liisa Järveläinen

Sihtkapitali ekspertkomisjon otsustas 2024. aastal määrata 1000-eurose stipendiumi Lundi Ülikooli magistrandile Johanna Liisa Järveläinenile.

Johanna Liisa Järveläinen on loodusgeograafia ja ökosüsteemi teaduse esimese aasta magistrant Lundi Ülikoolis Rootsis. Oma uurimusega maismaa- ja veeökosüsteemide vahelisest süsinikuringest soovib Järveläinen panustada komplekssete loodussüsteemide toimemehhanismide paremasse mõtestamisesse ning valdkonna edukasse arengusse Eestis. Õpinguteks valitud Lundi Ülikoolis tegutseb valdkonna tippkeskus ICOS, mille võrgustikku kuuluvat mõõtejaama Eestis veel ei ole. Johanna Liisa Järveläinen on lõpetanud Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse eriala.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010. aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

Comments are closed.