Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2020. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide. Tallinn, 371 lk. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele, toetajatele, küljendajale Millale ja Vali Pressile. Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu. Head lugemist soovides

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44. köide

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2019. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44. köide. Tallinn, 420 lk. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele, toetajatele, küljendajale Millale ja Vali Pressile. Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu. Sisukord: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/04/SISUKORD_44kd_2019.pdf Head lugemist soovides

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat (43. kd)

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2018. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 43. köide. Tallinn, 412 lk. Seekord on aastaraamat pühendatud seltsi asutajaliikme ja esimese presidendi Vello Tarmisto mälestuseks. Tema sünnist möödus käesoleva aasta 7. jaanuaril 100 aastat. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele ja toetajatele. Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu. Jätka lugemist →

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat (42. köide)

Taas on rõõm teatada, et ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2017. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 42. köide. Tallinn, 362 lk. Raamatu esimeses osas on uurimus- ja ülevaateartiklid. Seejärel meenutatakse meie seast lahkunuid ning kolmandas osas kajastatakse lühilugudena eesti geograafiale olulisi sündmusi. Raamatu sisukorra leiate siit: SISUKORD. Raamatut on võimalik soetada Seltsi kaudu. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd.

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2016. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd. Tallinn, OÜ Vali Press, 295 lk. SISUKORD Saateks. Lk 5 Tarmo Soomere. Teadusseltsid ja õpetatud seltsid nähtavamaks. Lk 7 Tanel Moora, Anto Raukas ja Lembi Lõugas. Reo Kilbumäe ümbruse paleogeograafia ja Kõnnu neoliitiline asula. Lk 11 Maaria Semm, Kalev Sepp, Arvo Järvet. Matsalu rahvuspargi maakasutuse Jätka lugemist →

Aastaraamat 40. kd

Arvo Järveti eestvedamisel ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 40. köide, mis on pühendatud Seltsi asutajaliikme ja Tartu Ülikooli loodusgeograafia professori Endel Varepi mälestuseks. Raamatu esmaesitlus toimub EGSi üldkoosolekul (http://egs.ee/2015/03/eesti-geograafia-seltsi-uldkoosolek/) 12. aprillil algusega kell 13:00 Eesti Teaduste Akadeemia Saalis. Järvet, Arvo (toim). 2015. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 40. kd. Eesti Geograafia Selts. Tallinn, OÜ Vali Press, 258 lk. SISUKORD Saateks. Lk Jätka lugemist →