Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat (43. kd)

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2018. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 43. köide. Tallinn, 412 lk.

Seekord on aastaraamat pühendatud seltsi asutajaliikme ja esimese presidendi Vello Tarmisto mälestuseks. Tema sünnist möödus käesoleva aasta 7. jaanuaril 100 aastat.

Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele ja toetajatele. Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu. Sisukord: http://egs.ee/wp-content/uploads/2018/04/SISUKORD_EGS_2018.pdf

Head lugemist soovides

Comments are closed.