Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
15.04.2018 algusega kell 13.00

KAVA

1. Avasõnad
13.05–13.15
Mihkel Kangur (Eesti Geograafia Seltsi president)

2. Teaduslik ettekanne
13.15–14.00
Arko Olesk (Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut) – Kui palju kasu on (teadus)kommunikatsioonist?

3. Üldkoosolek
14.00–14.10
Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi kätteandmine
14.10–14.30
Eesti Geograafia Seltsi 2017. a. tegevuse aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
Eesti Geograafia Seltsi 2018. a. tööplaani kinnitamine
14.30–14.40
Kohapeal algatatud küsimused

4. Aastaraamatu esitlus
14.40–15.00
Arvo Järvet – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat kd 43

Kohtumiseni

Comments are closed.