Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi sai Oliver Koit

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul (15.04.2018) anti üle Jaan-Mati Punningu nimeline stipendium, mille pälvis Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Oliver Koit. Oma doktoritöö „Surface water and groundwater interaction in shallow karst aquifers“ raames uurib ta pinna- ja põhjavee vastastikmõjusid Eesti maapinnalähedastest karstunud põhjaveekihtides. Saadud 1000 euro suurust stipendiumit kasutab ta uuringuvarustuse täiendamiseks.

Stipendiumi rahastab Tartu Kultuurkapitali Jaan-Mati Punningu sihtkapital. Eesti Geograafia Selts koos SA Tartu Kultuurkapitaliga annab seda stipendiumi välja loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ja järeldoktorantuuris õppivatele noorteadlastele teadusalaste eesmärkide saavutamiseks.

Palju õnne!

Comments are closed.