Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd.

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2016. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd. Tallinn, OÜ Vali Press, 295 lk.

SISUKORD

Saateks. Lk 5
Tarmo Soomere. Teadusseltsid ja õpetatud seltsid nähtavamaks. Lk 7
Tanel Moora, Anto Raukas ja Lembi Lõugas. Reo Kilbumäe ümbruse paleogeograafia ja Kõnnu neoliitiline asula. Lk 11
Maaria Semm, Kalev Sepp, Arvo Järvet. Matsalu rahvuspargi maakasutuse muutustest. Lk 29
Jüri Kamenik. Eesti sademete ekstreemumite korduvusperioodid. Lk 49
Oliver Tomingas, Mari Käär. Tallinna soojasaare seos talviste ilmastikuteguritega. Lk 64
Mait Sepp, Taavi Pae. Purtse jõe reostamine – saaga algus. Lk 81
Andres Tõnisson, Taavi Pae. Geograaf Peeter Päts. Lk 106
Mati Rahu. Meditsiinigeograafia ja epidemioloogia kütkes: 1960. ja 1970. aastad. Lk 124

IN MEMORIAM
Linda Poots (1929 – 2015). Ilmar Kask. Lk 150
Uudo Pragi (1941 – 2015). Ott Kurs, Jüri Roosaare ja Ülle Liiber. Lk 160
Rein Tamsalu (1940 – 2015). Arvo Järvet, Jüri Elken, Kai Myrberg, Andres Tarand, Mart Vinnal ja Ave Alavainu. Lk 180
Agu Kongo (1928 – 2015). Arvo Järvet ja Ott Kurs. Lk 193
Vello Paatsi (1948 – 2015). Arvo Järvet, Ilmar Kask, Kristi Metste ja Ülo Matjus. Lk 207

GEOGRAAFIASÜNDMUSI AASTAL 2015
Põhjamaade geograafiakonverents / Nordic Geographers Meeting/ NGM2015. Tiina Peil ja Mihkel Kangur. Lk 224
Tartu ülikooli Metobs 150. Piia Post. Lk 226
Konverents 100 aastat prof Endel Varepi sünnist. Arvo Järvet. LK 230
Geograafia 2015. aasta olümpiaadirattas. Anu Printsmann ja Piret Pungas-Kohv. Lk 234
Ülo Mander Academia Europaea liige. Jaan Pärn. Lk 238
Kolm kogumikku Eesti ajaloolisi linnaplaane. Heino Mardiste. Lk 239
Ilmus „Eesti pilveatlas“ ja valmis sai Eesti esimene nuti-pilveaabits. Jüri Kamenik. Lk 244
Kogu Hiiumaa teos. Andres Tõnisson. Lk 246
Kuusnõmme bioloogiajaam. Erki Tammiksaar. Lk 246
Eesti rahvusatlas. Taavi Pae. Lk 254
Geograaf, kes tunneb nooti. Paul Fogelberg. Joka paikan höylä. Vantaa 2015. 224+XXII s. Ott Kurs. Lk 256
Tartu Ülikooli geograafia osakonna lõpetajad ning uusi doktoreid geograafia ja keskkonnatehnoloogia erialadel aastal 2015. Arvo Järvet. Lk 260
Tallinna Ülikooli geoökoloogia, geograafiaõpetaja ja linnakorralduse eriala lõpetajad aastal 2015. Tiit Vaasma. Lk 282
Eesti Geograafia Seltsi tegevusest aastal 2015. Tiit Vaasma. Lk 284

CONTENTS

ARTICLES
Tarmo Soomere. Scientific societies more visible. p 7
Tanel Moora, Anto Raukas, Lembi Lõugas. Paleography of Reo Kilbumägi Area and Kõnnu eolithic settlement. p 11
Maaria Semm, Kalev Sepp, Arvo Järvet. Land-use changes in the Matsalu National Park. p 29
Jüri Kamenik. Return period of Estonian precipitation extremes. p 49
Oliver Tomingas, Mari Käär. Relationship between weather conditions and wintertime urban heat islands in Tallinn. p 64
Mait Sepp, Taavi Pae. Purtse River pollution – the beginning
of the saga. p 81
Andres Tõnisson, Taavi Pae. Peeter Päts as a geographer. p 106
Mati Rahu. Captivated by medical geography and epidemiology:
the 1960’s and 1970’s. p 124

IN MEMORIAM
Linda Poots (1929–2015). Ilmar Kask. p 150
Uudo Pragi (1941–2015). Ott Kurs, Jüri Roosaare, Ülle Liiber. p 160
Rein Tamsalu (1940 – 2015). Arvo Järvet, Jüri Elken,
Kai Myrberg, Andres Tarand, Mart Vinnal, Ave Alavainu. p 180
Agu Kongo (1928–2015). Arvo Järvet, Ott Kurs. p 193
Vello Paatsi (1948–2015). Arvo Järvet, Ilmar Kask, Kristi Metste, Ülo Matjus. p 207

GEOGRAPHICAL EVENTS IN 2015
Nordic Geographers Meeting 2015. Tiina Peil ja Mihkel Kangur. p 224
Meteorological observatory of Tartu University – 150. Piia Post. p 226
100 Years since professor Endel Varep’s birth. Arvo Järvet. p 230
Geography Olympiades in 2015. Anu Printsmann, Piret Pungas-Kohv. p 234
Ülo Mander – Member of Academia Europaea. Jaan Pärn. p 238
Three books about Estonian historical city maps. Heino Mardiste. p 239
Estonian cloud atlas published and Estonian first cloud atlas App. Jüri Kamenik. p 244
Anthology of Hiiumaa. Andres Tõnisson. p 246
Kuusnõmme biological station. Erki Tammiksaar. p 248
Estonian national atlas. Taavi Pae. p 254
Paul Fogelberg – a geographer, who reads music. Joka paikan höylä. Vantaa 2015. 224+XXII s. Ott Kurs. p 256
List of graduates from the Department of Geography of University of Tartu in 2015. Arvo Järvet. p 260
List of graduates of Department of Geoecology of Tallinn University in 2015. Tiit Vaasma. p 282
Activities of the Estonian Geographical Society in 2015. Tiit Vaasma. p 284

Comments are closed.