Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44. köide

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2019. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44. köide. Tallinn, 420 lk.

Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele, toetajatele, küljendajale Millale ja Vali Pressile.

Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu.

Sisukord: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/04/SISUKORD_44kd_2019.pdf

Head lugemist soovides

Comments are closed.