Ilmunud on raamat “Eesti maateadlasi 7. Vello Tarmisto”

Ilmunud on raamat EGSi ühest loojast ja Seltsi esimesest presidendist akadeemik Vello Tarmistost: Järvet, A. (toim). 2019. Eesti maateadlasi 7. Vello Tarmisto. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, Vali Press.

Comments are closed.