Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2020. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide. Tallinn, 371 lk.

Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele, toetajatele, küljendajale Millale ja Vali Pressile.

Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu.

Head lugemist soovides

Comments are closed.