Muudatused Eesti Geograafia Seltsi üldkoosoleku kavas

Kuna COVID-19 teeb meie plaanidesse omi korrektuure, siis nii on ka EGSi üldkoosolekuga ja 65. aastapäeva tähistamisega. Seekord toimub üldkoosolek vaid koosolekuna. Ära jääb teaduslik ettekanne ja muud sõnavõtud. Need, kes on end juba registreerinud, võivad ikka kohale tulla, kuna neid ei ole palju ja seetõttu saame Eesti Teaduste Akadeemia saalis hoida distantsi. Kes kohale ei tule, neil palun aga saata mulle volikiri, kas a) digitaalselt allkirjastatuna, b) skaneeritult, c) paberil toimetada see Akadeemia valvelauda või d) saata posti teel EGSi (Kohtu tn 6, Tallinn, 10130). Volikirjad on väga olulised kuna peame vastu võtma otsuseid, mis vajavad kvoorumi saavutamist. EGSi põhikirja järgi on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal või volikirjaga on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest, st praegu 20 liiget. Volikirja vormi leiate manusest.

Koosoleku lühendatud kava 22. novembril 2020 algusega kell 13.00 Eesti Teaduste Akadeemia suures saalis:

1. tegevus- ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;

2. J.-M. Punningu nimelise stipendiumi üleandmine;

3. uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Pärast koosolekut on ka kohvilaud.

Seekord massilist liikmemaksu kogumist ei tee, soovitame pangaülekannet: Eesti Geograafia Selts, konto Swedbankis: EE412200001120029452. Infot võlgnevuste kohta saab sekretärilt Tiit Vaasmalt. Liikmemaksu suurus pensionäridele ja tudengitele on 5 eurot ning tööl käivatele liikmetele 10 eurot aastas.

Võimalusel kanname koosolekut interneti teel üle (link ülekandele ja võimalused selguvad hiljem).

Comments are closed.