Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek 17.04.2016

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
17.04.2016 algusega kell 13:00

KAVA

1. Avasõnad

13:05–13:15
Mihkel Kangur (Eesti Geograafia Seltsi president)

2. Teaduslik ettekanne

13:15–14:00
Kas geograafiata saab territooriumi hallata? – Garri Raagmaa (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geograafia osakond, dotsent)

14:00–14:30
Eesti rahvusatlas – Taavi Pae (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, teadur)

14:30–14:40
Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi (2016. a) kätteandmine

3. Koosolek

14:40–15:00
Eesti Geograafia Seltsi 2015. a. tegevuse aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

15:00–15:10
Seltsi 2016. a. tööplaani kinnitamine

15:10–15:30
Kohapeal algatatud küsimused

4. Auliikmete valimine
Urve Ratas
Tõnu Raid

5. Aastaraamatu esitlus

Arvo Järvet – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu kd 41 toimetaja

Kohtumiseni

Comments are closed.