Eesti Geograafia Seltsi auliige Tõnu Raid

Tõnu Raid. (Foto TÜ geograafia osakonna fotokogust)

Tõnu Raid. (Foto TÜ geograafia osakonna fotokogust)

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul 17. aprillil 2016.a valiti seltsi auliikmeks Tõnu Raid, kes sündis 1939.a Tartus. 1966.a lõpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorraldusinsenerina. Aastail 1966–1975 töötas Raid RPUI-s „Eesti Maaparandusprojekt“ ja Eesti Metsakorralduskeskuses insenerina ning 1975–1984 PI-s „Eesti Maanteeprojekt“ peageodeedina. Seejärel töötas ta kümmekond aastat orienteerumistreenerina.

Aastast 1993 oli T. Raid ametis Eesti Piirivalveameti topograafi ja kartograafina. Seal tegi ta läbi ohvitserikursused, on aastast 2004 major. Ta juhtis Eesti-Läti riigipiiri taastamise riikidevahelise segakomisjoni Eesti delegatsiooni (1996–2000) ja kuulus Eesti-Venemaa piiriläbirääkimiste delegatsiooni (1996–2005). Praegu on ta Politsei- ja Piirivalveameti spetsialist. 2000. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis teadusmagistri kraadi geoinformaatika ja kartograafia erialal väitekirjaga „Eesti-Läti piiri taastamine“.

T. Raidi viimase 15 aasta tõsine tööväline huviala on olnud Eesti kartograafia ajalugu. Ta on seni meil teadmata Eesti ala ajaloolisi kaarte otsinud ja avastanud paljudest välismaa (Rootsi, Venemaa, Läti, Saksamaa, Poola, Vatikani jt) arhiividest ja kaardikogudest. Neid ja meie kogude kaarte on ta kommenteerinud ja huvilistele kättesaadavaks teinud neljas mahukas albumis (vt lisa). Erilist huvi on ta tundnud 16.-17. sajandi kartograafide ja nende tööde vastu, millest on avaldanud u 15 artiklit (vt lisa). Tema kõige kaalukam uurimus on aga mahukas raamat vanade kaartide analüüsil põhinev Eesti teedevõrgu kujunemise ajaloost (2005). Oma sellealase töö tulemustest on ta pidanud arvukalt ettekandeid teadusseltsides (sh EGSs), aga ka kohalikes omavalitsustes ja kodu-uurijate kokkutulekutel. T. Raidist on kujunenud Eesti kartograafia vanema ajaloo parim asjatundja ja seda tulenevalt oma isiklikust pühendumusest.

Tõnu Raid on olnud tipptasemel orienteerumissportlane ja aktiivne organisaator. Ta on võitnud NSVL meistrivõistlustel orienteerumisjooksus kuldmedali ja 14 medalit Eesti meistrivõistlustel. Ta on koostanud üle 50 orienteerumiskaardi, tegutsenud paljudel võistlustel peakohtunikuna (üleliiduline kategooria 1976), oli Eesti Orienteerumisspordi Föderatsiooni presiidiumi aseesimees, treenerite nõukogu esimees, NSV Liidu orienteerumisföderatsiooni kaardikomisjoni liige ja NSVL koondise treener (ENSV teeneline treener 1986). T. Raid on 1986.a ilmunud Orienteeruja käsiraamatu (kaasautor Arne Kivistik) ja 1999.a ilmunud Kaardiraamatu koostaja.

T. Raidi on autasustatud Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni (2002) ja Eesti Vabariigi Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga (2004).

Tõnu Raidi tegevus kartograafia ajaloo uurimisel ning kaardiõpetuse ja kaartide kasutamise alal on kaugelt suurem ja olulisem, kui seda kajastavad tema trükitööd. T. Raid oli üks neist vähestest, tänu kellele vaatamata nõukogude võimu avalikule kaardivaenulikule poliitikale, säilis eesti kaardikultuur 20. sajandi teisel poolel.

Tõnu Raidi olulisemad trükitööd

Raamatud

Kivistik, Arne; Raid, Tõnu. Orienteeruja käsiraamat. Tallinn, Eesti Raamat, 1986, 254 lk.
Raid, Tõnu. Kaardiraamat. Tallinn, 1999. 63 lk.
Raid, Tõnu. Tabulæ Livoniæ. Tallinn, 2002. 143 lk.
Raid, Tõnu. Eesti teedevõrgu kujunemine. Tallinn, 2005. 256 lk.
Raid, Tõnu. Tallinn ajaloolistel linnaplaanidel 1634–1989 = Maps of the city of Tallinn = Tallinn auf den Stadtplänen = Планы городаТаллинна. Tallinn, Grenader, 2011. 184 lk.
Raid, Tõnu. Eesti linnade plaanid 1584–2011 = Maps of the towns of Estonia = Pläne der Estnischen Städte = Планы городов Эстонии (и Санкт-Петербурга и Риги). Tallinn, Grenader, 2013. 304 lk.
Raid, Tõnu. Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–2010 = Historical maps of the city of Tartu = Tartu auf den historischen Stadtplänen = Исторические планы города Тарту. Tallinn, Grenader, 2015. 191 lk.

Artiklid

Potter, Heiki; Raid, Tõnu. Eestile on vaja topograafilist kõrgusmudelit. – Geodeet,1999, nr. 20 (44), lk. 23–24.
Raid, Tõnu. Geodeesia ja kartograafia rangelt hoitud saladused. – Piirivalveleht, nr. 2 (8). 27.03.2000.
Potter, Heiki; Raid, Tõnu. Eestile on vaja topograafilist kõrgusmudelit. – Sõdur, 2000, nr. 2 (25), lk.18–19, 35.
Raid, Tõnu. Kurioosum: esimene ENSV kaart trükiti enne Eesti okupeerimist. – KesKus, 2000, nr. 10.
Raid, Tõnu. Ptolemaios. – Akadeemia, 2002, nr.1 (154), lk 35–47.
Raid, Tõnu. Maamõõdutööde algus Eesti aladel. – Geodeet, 2002, nr. 25 (49), lk.16–18.
Raid, Tõnu. Reportaaž maastikult: vanad Liivimaa kaardid. – KesKus, 2002, juuli–august, lk. 24–25.
Raid, Tõnu. Uus korralik mõõtmine. – Geodeet, 2003, nr. 27 (51), lk.30–33.
Raid, Tõnu. Eesti ja Ptolemaios. – Orienteeruja, 2004, nr. 3 (80), lk.34–35.
Raid, Tõnu. 17. sajandi rekognooskaartide täpsusest. – Geodeet, 2005, nr. 30 (54), lk. 17–21.
Raid, Tõnu. Tartumaa 1695. a. teedeatlase kaartide täpsusest. – Geodeet, 2005, nr. 31 (55), lk. 26–32.
Raid, Tõnu. Kaks kaarti Vatikani kinnisest arhiivist. – KesKus, 2006, nr. 7, lk. 40–41.
Raid, Tõnu. Nils Nordenskiöldi väärtuslik kaardikogu. – Eesti Loodus, 2006, nr. 9, lk. 496–498.
Raid, Tõnu. Piirikaart aastast 1582. – Geodeet, 2006, nr. 33 (57), lk. 34–39.
Raid, Tõnu. Possevino ja piirikaart aastast 1582. – Tuna, 2007, nr. 1, lk. 54–64.
Raid, Tõnu. Pärnu maantee vanadel sarase kaartidel. – Teeleht, 2007, nr. 3 (51), lk. 20 – 23.
Raid, Tõnu. Mõistatus Peipsi kaardil. – Horisont, 2008, nr. 3, lk. 23–25.
Raid, Tõnu. Raffaello Barberini teedekaart aastast 1564. – Tuna, 2008, nr. 2, lk. 7–20.
Raid, Tõnu. Kaardid ja teed Jüri kihelkonnas. – Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat 2008. 2009, lk. 91–101.
Raid, Tõnu. Tee Toompealt Pääskülani ja Tallinna saras. – Vana Tallinn, XX (XXIV), 2009, lk. 22–55.
Raid, Tõnu. Liivi- ja Tartumaa vanadel Rootsi kaartidel. – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat VIII, 2008. Tartu, 2009, lk. 63–73.
Raid, Tõnu. Kuusalu kihelkonna teed läbi aegade. – Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. 2010, lk., 129–139.
Raid, Tõnu. Venjamin Aleksandrovitš Kordt 150. – Geodeet, 2010, nr. 40 (64), lk. 89–91.
Raid, Tõnu. Joseph-Nicolas Delisle, Geograafia Departemang ja Eestimaa kaardid. – Eesti Geograafia Seltsi aastaramat, 37. kd., 2010, lk. 7–19.
Raid, Tõnu. Tallinna linnamaamõõtjad. – Vana Tallinn XXII (XXVI), 2011, lk. 168–181.
Remm, Kalle; Raid, Tõnu. Orienteerumiskaardi joonistamine ja usaldusäärsus. – Orienteeruja, 2012, nr. 1 (127), lk. 45–47.
Raid, Tõnu. Heiki Potter, Ivar Treikelder. Geodeesia ja kartograafia läbi aegade. – Horisont, 2012, nr. 3, lk. 61.
Raid, Tõnu. Tartu ajaloolistest linnaplaanidest. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2012. Tartu, 2013, lk. 260–262.

Comments are closed.