Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd.

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2016. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 41. kd. Tallinn, OÜ Vali Press, 295 lk. SISUKORD Saateks. Lk 5 Tarmo Soomere. Teadusseltsid ja õpetatud seltsid nähtavamaks. Lk 7 Tanel Moora, Anto Raukas ja Lembi Lõugas. Reo Kilbumäe ümbruse paleogeograafia ja Kõnnu neoliitiline asula. Lk 11 Maaria Semm, Kalev Sepp, Arvo Järvet. Matsalu rahvuspargi maakasutuse Jätka lugemist →

J-M Punningu nimeline stipendium Anna-Helena Purrele

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul anti üle Jaan-Mati Punningu nimeline stipendium, mille pälvis Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Anna-Helena Purre. Oma doktoritöö raames uurib ta jääksoode, peamiselt mahajäetud freesväljade taastaimestamist mõjutavaid tegureid ja neil aladel taimkattega seotud süsinikuvooge. Saadud 1000 euro suurust stipendiumit kasutab ta taastaimestuvatel freesväljadel süsinikuvoogude mõõtmisega seotud välitööde läbiviimiseks. Stipendiumi rahastab Tartu Kultuurkapitali Jaan-Mati Punningu sihtkapital. Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi auliige Urve Ratas

Urve Ratas. (Foto Urve Ratase fotokogust)

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul 17. aprillil 2016.a valiti seltsi auliikmeks Urve Ratas (aastani 1974 Sepp), kes on sündinud 30. mail 1940. Tallinnas. Oma lapsepõlvesuved veetis ta Saaremaal, kust on pärit ka tema huvi saarte looduse ja maastike ning nende kujunemise vastu. 1963. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli geograafia osakonna loodusgeograafia erialal. Professor Endel Varepi juhendamisel jõudis ta kandidaadikraadini (praegu PhD) Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi auliige Tõnu Raid

Tõnu Raid. (Foto TÜ geograafia osakonna fotokogust)

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul 17. aprillil 2016.a valiti seltsi auliikmeks Tõnu Raid, kes sündis 1939.a Tartus. 1966.a lõpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorraldusinsenerina. Aastail 1966–1975 töötas Raid RPUI-s „Eesti Maaparandusprojekt“ ja Eesti Metsakorralduskeskuses insenerina ning 1975–1984 PI-s „Eesti Maanteeprojekt“ peageodeedina. Seejärel töötas ta kümmekond aastat orienteerumistreenerina. Aastast 1993 oli T. Raid ametis Eesti Piirivalveameti topograafi ja kartograafina. Seal tegi ta Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek 17.04.2016

Eesti Teaduste Akadeemias Kohtu tn 6, Tallinn 17.04.2016 algusega kell 13:00 KAVA 1. Avasõnad 13:05–13:15 Mihkel Kangur (Eesti Geograafia Seltsi president) 2. Teaduslik ettekanne 13:15–14:00 Kas geograafiata saab territooriumi hallata? – Garri Raagmaa (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geograafia osakond, dotsent) 14:00–14:30 Eesti rahvusatlas – Taavi Pae (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, teadur) 14:30–14:40 Jätka lugemist →

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumikonkurss 2016

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma Jätka lugemist →

KoKoKo – Uus-Meremaa

Kohtume jälle veebruari kolmandal kolmapäeval (17. veb) kell 15:00 Kohtu tn 6 kontoris ja kuulame ning vaatame, mida kõike koges Kalev Kukk Uus-Meremaal. Kohtumiseni

The 33rd International Geographical Congress

On behalf of the Geographical Society of China and the Local Organizing Committee, we most cordially invite you to participate in the 33rd International Geographical Congress, to be held in Beijing, P. R. China on August 21-25, 2016. http://www.igc2016.org/dct/page/1 The theme of the 2016 Congress is Shaping Our Harmonious Worlds, which highlights today’s common pursuit for harmony between humankind and Jätka lugemist →