Erna Annuka 26.03.1930 – 25.03.2023

Meie seast on lahkunud on geograaf Erna Annuka. Erna oli pärit Virumaalt Roela lähistelt Metsavahi külast (tänase Vinni valla Rünga küla). Ta õppis kohalikus  Roela algkoolis ja Rakvere keskkoolis, mille lõpetas kuldmedaliga (1949). Järgnes geograafia stuudium Tartu Riiklikus Ülikoolis, kus ta jõudis diplomini 1954. aastal. Kogu oma edasise tööelu oli Erna seotud õpitud eriala või vähemalt selle lähedaste valdkondadega. Algatuseks sai suunamisjärgne õpetajatöö kodulähedases Väike-Maarjas, järgnes klimatoloogi ja meteoroloogi amet Hüdrometeoroloogia Observatooriumis Tallinnas,  edasi rahvaloenduse spetsialist Statistika Keskvalitsuses. Soov loomingulisema eneseteostuse järele tõi ta 1968. aastal Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaeda, kus oli erinevates ametites 22 aastat, otsa mõne aasta ka Ökoloogia Instituudis. Botaanikaaias alustas Erna tööstusmaastike uurimisega, kasutades klassikalise maastikuteaduse lähenemisviisi. Põhiliseks uurimisalaks sai Maardu fosforiidikaevanduse piirkond. Töökus ja sihikindlus viisid sihile ehk kandidaadikraadi kaitsmisele Valgevene Riiklikus Ülikoolis 1988. aastal. Erna jäi kolleegidele meelde tagasihoidliku ja südamliku inimesena. 

Geograafia Seltsi üritustel osalemine ja siin sõpruskonna tajumine oli talle oluline.

Sügav kaastunne omastele, sõpradele ja seltsikaaslastele.

Comments are closed.