Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis 2023. aastal Tallinna Ülikooli nooremteadur ja lektor Katre Luik

Sihtkapitali ekspertkomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Ülikooli nooremteadurile ja lektorile Katre Luigele.

Katre Luik uurib doktoritöö raames Eesti kliimat, täpsemalt kliimarežiimi nihete tuvastamist viimasel 6000 aastal ning töötab Tallinna Ülikoolis ka klimatoloogia ja meteoroloogia lektorina. Stipendium aitas nooremteaduril viia enda teadustöö tulemused Euroopa Geoteaduste ühingu (EGU) iga-aastasele koosolekule, kus ta esines ettekandega Eesti ja Teravmägede kliima võrdlemisest viimasel 6000 aastal.

Katre Luik omandas magistrikraadi Tartu Ülikoolis, kus Jaak Jaaguse juhendamisel valmis magistritöö “Põuasuse ajalis-ruumilise muutlikkuse analüüs Eestis”. Magistriõingute ajal õppis Luik vahetusüliõpilasena ka Hispaanias Lleida Ülikoolis. Lisaks on Luik töötanud aastaid Londonis geograafia ja matemaatika õpetajana.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010. aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

Comments are closed.