Arno Kanal 29.01.1964–07.05.2019

Looduse õitsemapuhkemise ajal lahkus ootamatult meie hulgast 55 aastasena mullateaduste dotsent Arno Kanal. Järvamaalt Koerust pärit Arno liitus geograafide perega aastatuhande alguses, võttes enda õlule geograafide traditsioonilise põhikursuse – mullateaduse – õpetamise. Akadeemilise päritolu mõttes oli ta aga maaülikooli kasvandik, lõpetades selle 1987. aastal agronoomina. Samas kaitses ta 1996. aastal ka teaduskraadi. Aastatel 1997 kuni 2001 töötas ta EPMÜ Mullateaduse ja agrokeemia instituudis dotsendina, 2001–2002 Haridusministeeriumi teadustalituse peaeksperdina, alustades samal ajal loengupidamist ka geograafide juures.
Arno Kanal oli üks Eesti enim viidatud mullateadlasi, panustades oma teadmistega mitmete geograafide ja ka metsateadlaste maastiku-uuringutesse. Tema viimaseks suuremaks tööks jäi Eesti digitaalse mullastikukaardi üleviimine rahvusvahelisse WRB-süsteemi. Tema loengutest ja praktikumidest said olulisi teadmisi mullateaduse alal nii geograafia kui ka teiste loodusteaduste suuna üliõpilased.
Arno näol oli tegemist ühe sportlikuma geograafia osakonna töötajaga, kelle suureks hobiks oli tennisemäng ja selles talle osakonnas vastast ei leidunud.

Avaldame sügavat kaastunnet tema lähedastele

Comments are closed.