Radiosüsiniku meetodi avastamise 70. ja Eesti esimese 14C laboratooriumi loomise 60. aastapäevale pühendatud konverents

Olete kõik oodatud radiosüsiniku meetodi avastamise 70. ja Eesti esimese 14C laboratooriumi loomise 60. aastapäevale pühendatud konverentsile 6. oktoobril 2017 algusega kell 12.00 Tartu Ülikooli Chemicumis (Ravila 14a, Tartu). Tänavu möödub seitsekümmend aastat Willard Libby ja tema kolleegi Ernest Andersoni artikli ”Radiocarbon from Cosmic radiation“ avaldamisest ajakirjas Science, mida võibki lugeda radiosüsiniku dateerimismeetodi rakedusvõimaluste avalikustamiseks ja vaid kümme aastat hiljem 1957. a asuti Tartus tollases Eesti NSV TA Zoloogia ja Botaanika Instituudis rajama Eesti esimest 14C laboratooriumi. Uus vanuse määramise meetod leidis kiiresti laialdast rakendust erinevates teadusvaldkondades ja juba 1960. a määrati W. Libby´le Nobeli keemiapreemia “for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science”. Sellest ajast on meetod leidnud laialdast rakendust ka paljude maateaduse harudes, sh paleogeograafia-ja paloklimatoloogia probleemide lahendamise.

Nimetatud tähtpäevade puhul korraldavad Eesti Geograafia Selts, Tartu Ülikooli Geoloogia osakond ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut konverentsi, kus meenutatakse radiosüsiniku meetodi arengulugu maailmas ja Eestis ning antakse ülevaade meetodi rakendustest erinevates teadusvaldkondades Eestis.

KAVA (algusega kell 12:00)

Mihkel Kangur – Avasõnad
Rein Vaikmäe – Radiosüsiniku meetodi ajaloost maailmas ja Eestis
Arvi Liiva – Pulli asulakoha vanusest
Siim Veski – Kaali kraatri vanusest
Volli Kalm ja Katrin Lasberg – Skandinaavia jäätumise kronoloogiast
Heiki Valk – Kagu-Eesti linnamägede kronoloogiast

Ametlik osa lõppeb kell 15.00 ja sellele järgnevad mõttevahetused kohvilauas ning soovijatel on võimalus tutvuda TÜ Geoloogia osakonna radiosüsiniku laboratooriumiga.

Osalemisest palun teatada 30. septembriks, kas aadressil registreerimine.egs@gmail.com või rein.vaikmae@ttu.ee.

Kohtumiseni

Comments are closed.