EESTI GEOGRAAFIA SELTSI ÜLDKOOSOLEK

EESTI GEOGRAAFIA SELTSI ÜLDKOOSOLEK 2015

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
12.04.2015 algusega kell 13:00

KAVA

1. Avasõnad
13:05–13:15
Mihkel Kangur. Eesti Geograafia Seltsi president

2. Teaduslik ettekanne
13:15–14:10
Tiit Tammaru. Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool; linna- ja rahvastikugeograafia professor.

14:10–14:20
Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi (2015. a) kätteandmine

3. Koosolek
14:20–14:50
Eesti Geograafia Seltsi 2014. a. tegevuse aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne

14:50–15:00
Seltsi 2015. a. tööplaani kinnitamine

15:00–15:30
Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised

15:30–15:45
Kohapeal algatatud küsimused

4. Aastaraamatu esitlus
15:45
Arvo Järvet. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu nr 40 toimetaja.

Olete oodatud

Comments are closed.