Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendium

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Taotluste esitamise tähtaeg on 13.märts 2015.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ning aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Kandideerida võivad loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 13.märtsiks 2015 Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Elektroonselt taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
CV
motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta
õppetulemuste väljavõte

Saabunud stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koos kaasatud ekspertidega.

Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul 12.aprillil 2015.

Stipendiumi statuut SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

Uudislink:
http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1088&catid=1:uudised&Itemid=191
Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Comments are closed.