Akadeemik Anto Raukas 17.02.1935–19.04.2021

Anto Raukas sündis 17. veebruaril 1935. aastal Tartus kooliõpetaja peres. 1953. aastal lõpetas ta Hugo Treffneri gümnaasiumi, kust sai kaasa spordipisiku, mille toel saavutas silmapaistvaid tulemusi mitmel spordialal. Paljude erinevate huvide tõttu oli raske teha valikut edasiõppimise osas, kuid ta otsustas siiski õpinguid jätkata Tartu ülikoolis, mille lõpetas 1958. aastal geoloogina. 1962. aastal kaitses Anto Raukas geoloogiakandidaadi (tänapäeva mõistes PhD) väitekirja „Eesti NSV alusmoreenide Jätka lugemist →

KoKoKo – Arktika – Katrin Savomägi 21. aprillil

KoKoKod on nüüd kaua pausil olnud ja paremaid aegu oodanud, et jälle seltsi kontoris kokku saada. Aga enam me ei oota, kolime hoopis kokkusaamise Zoomi keskkonda ja teeme ajalugu esimese Zoomi KoKoKoga. Olete palutud osalema KoKoKos kolmapäeval, 21.04 ikka kell 15:00 Rääkima tuleb Eesti Polaarklubi tegevjuht Katrin Savomägi teemal “Arktika teema laiem tutvustamine seoses Eesti kandideerimisega Arktika Nõukogu vaatleja liikmeks”. Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek

Zoomi ülekandena: https://zoom.us/j/97398406878?pwd=N0ZsbHBOa0ZzcXROSHlqYm9TNExQZz09 11.04.2021 algusega kell 13.00                KAVA 1. Avasõnad 13.05-13.15 Hannes Palang (Eesti Geograafia Seltsi president) 2. Teaduslik ettekanne 13.15-14.00 Mait Metspalu (Tartu Ülikool, geograaf ja evolutsioonigeneetik) – Eestimaalaste geneetiline kujunemislugu PAUS 3. Üldkoosolek 14.15–14.25 Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi väljakuulutamine 14.25–15.00 Eesti Geograafia Seltsi 2020. a. tegevuse aruanne Revisjonikomisjoni aruanne Eesti Geograafia Seltsi 2021. a. tööplaani kinnitamine Liikmemaksu tõstmine Jätka lugemist →

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi konkurss aastal 2021

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma Jätka lugemist →

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis 2020. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi järeldoktor-teadur Joonas Pärn

Sihtkapitali ekspertkomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Tehnikaülikooli teadurile Joonas Pärnale, kes hetkel töötab Belgias Genti Ülikoolis Prof. Dr. Kristine Walraevens’i juhendamisel. Pärna 2020. aastal alanud järeldoktorantuuri projekti teema on „Põhjavees esineva põllumajandusliku nitraadi reostuse geokeemiline areng ja vanus ning selle mõju põhjaveest sõltuvate pinnaveekogude seisundile“. Stipendiumi eesmärk on toetada saaja teadusliku uurimistöö läbiviimist. Uuringu läbiviimise üldisemaks eesmärgiks on hinnata Jätka lugemist →

Ilmus Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide

Taas on rõõm teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat: Järvet, A. (toim). 2020. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 45. köide. Tallinn, 371 lk. Suur tänu raamatu toimetajale Arvole, artiklite autoritele, toetajatele, küljendajale Millale ja Vali Pressile. Raamatut on võimalik soetada seltsi kaudu. Head lugemist soovides

Muudatused Eesti Geograafia Seltsi üldkoosoleku kavas

Kuna COVID-19 teeb meie plaanidesse omi korrektuure, siis nii on ka EGSi üldkoosolekuga ja 65. aastapäeva tähistamisega. Seekord toimub üldkoosolek vaid koosolekuna. Ära jääb teaduslik ettekanne ja muud sõnavõtud. Need, kes on end juba registreerinud, võivad ikka kohale tulla, kuna neid ei ole palju ja seetõttu saame Eesti Teaduste Akadeemia saalis hoida distantsi. Kes kohale ei tule, neil palun aga saata mulle volikiri, Jätka lugemist →

Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek 22.11.2020

Eesti Teaduste AkadeemiasKohtu tn 6, Tallinn22.11.2020 algusega kell 13.00 Olete oodatud Eesti Geograafia Seltsi 65. aastapäeva tähistamisele, mis olude sunnil on seekord ühendatud korralise üldkoosolekuga. Osalemisest palun teavitada registreerimine.egs@gmail.com.  Koosolekul valitakse Seltsile ka uus juhatus ja revisjonikomisjon. Seetõttu palume kindlasti koosolekul osaleda või volitada keegi end esindama. Volikirjad saata kas ülal nimetatud e-mailile või toimetada paberil sekretär Tiit Vaasma kätte.  KAVA 1. Jätka lugemist →