Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek 22.11.2020

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
22.11.2020 algusega kell 13.00

Olete oodatud Eesti Geograafia Seltsi 65. aastapäeva tähistamisele, mis olude sunnil on seekord ühendatud korralise üldkoosolekuga. Osalemisest palun teavitada registreerimine.egs@gmail.com. 

Koosolekul valitakse Seltsile ka uus juhatus ja revisjonikomisjon. Seetõttu palume kindlasti koosolekul osaleda või volitada keegi end esindama. Volikirjad saata kas ülal nimetatud e-mailile või toimetada paberil sekretär Tiit Vaasma kätte. 

KAVA

1. Avasõnad
13.05–13.30
Mihkel Kangur (Eesti Geograafia Seltsi president)

2. Teaduslik ettekanne
13.30–14.15
Mait Metspalu 
(Tartu Ülikool, geograaf ja evolutsioonigeneetik) – Eestimaalaste geneetiline kujunemislugu

PAUS

3. Üldkoosolek
14.30–14.40
Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi kätteandmine
14.40–15.00
Eesti Geograafia Seltsi 2019. a. tegevuse aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
Eesti Geograafia Seltsi 2020. a. tööplaani kinnitamine

15.00–15.30
Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised

15.30–15.40
Kohapeal algatatud küsimused

4. Aastaraamatu esitlus
15.40
Arvo Järvet – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 45. kd

SUUPISTED

Comments are closed.