Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek 14.04.2019

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
14.04.2019 algusega kell 13.00

KAVA

1. Avasõnad
13.05–13.15
Mihkel Kangur (Eesti Geograafia Seltsi president)

2. Teaduslik ettekanne
13.15–14.05
Erki Tammiksaar (TÜ geograafia osakond ja EMÜ Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskus) – Teadus ja poliitika Antarktise kontinendi avastamisloos

3. Üldkoosolek
14.05–14.15
Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi kätteandmine
14.15–14.45
Eesti Geograafia Seltsi 2018. a. tegevuse aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
Eesti Geograafia Seltsi 2019. a. tööplaani kinnitamine
14.45–14.55
Kohapeal algatatud küsimused

4. Aastaraamatu esitlus
15.00
Arvo Järvet – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 44. kd

Kohtumiseni

Comments are closed.