REIN PÕDER (07.07.1943 – 23.10.2018)

Lahkunud on Rein Põder – geograaf, kes saanud tuntuks kirjanikuna. Rein oli pärit Võrumaa lõunaservast, kus tema noorusaeg ning kooliaastad möödusid Krabi-Mõniste-Varstu vahelisel alal. Keskkooli lõpetas ta Varstus 1961. aastal ning pärast seda algas ülikooliaeg Tartus geograafia osakonnas. Vahepeal tuli 60ndate keskpaigas olla kolm aastat sundteenistuses nõukogude armees ja seetõttu sai tal ülikool lõpetatud 1969. aastal – kitsamaks erialaks hüdroloogia. Kuigi menetluspraktika ajal töötas Rein pikemat aega ekspeditsioonilaeval Põhjamerel, jäi ta pärast ülikooli lõpetamist erialasest tööst kõrvale. Mõne aasta töötas ta Jaan Eilarti kutsel Looduskaitse Seltsis, kuid 70ndate teisel poolel pühendas end täielikult kirjanduslikule tegevusele, olles ametis ajakirjade ja kirjastuste toimetustes, hiljem tegutses vabakutselise kirjanikuna. Reinu mitmes romaanis on leidnud kajastamist ka geograafiaga ja loodusteadustega seotud teemad ning isikud, samuti lapse- ja noorukiea mälestused kodukandist Võrumaalt. Karl Ristikivi kõrval on Rein Põder teine laia tunnustust leidnud geograafist kirjamees, keda on pärjatud mitme rahvusliku kirjandusauhinnaga. Mõtisklev ja romantiline stiil oli iseloomulik Reinu paljudes teostes – nii tema lühilugudes kui ka romaanides.

Austusega Reinu meenutades

Comments are closed.