Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolek

Eesti Teaduste Akadeemias
Kohtu tn 6, Tallinn
09.04.2017 algusega kell 12:00

Üldkoosolekule eelneb kavandatava raudtee „Rail Baltic” teemaline seminar. Osalemisest palun teavitada aadressil: registreerimine.egs@gmail.com.

KAVA

1. Rail Baltic
12.00 Avamine
12.10 Arvo Järvet ja Kalev Kukk – Rail Baltic ja geograafilised seosed
12.35 Ene-Margit Tiit – Rail Balticaga kaasnevad sotsiaalsed probleemid
13.00 Karli Lambot – Rail Baltic ja majanduslikud aspektid
13.25 Mihkel Kangur – Rail Balticaga seotud looduskasutus ja keskkonnakaitse
13.50 Arutelu

2. Üldkoosolek
14.45–15.10
Eesti Geograafia Seltsi 2016. a. tegevuse aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne

15.10–15.20
Seltsi 2017. a. tööplaani kinnitamine
15.20–15.30
Kohapeal algatatud küsimused
15.30–16.00
Aastaraamatu esitlus
Arvo Järvet, toimetaja – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 42. köide

Kohtumiseni

Comments are closed.