J-M Punningu nimeline stipendium Mariliis Eensalule

EGSi aastakoosolekul anti üle ka Jaan-Mati Punningu nimeline stipendium, mille pälvis TLÜ geoökoloogia magistrant Mariliis Eensalu. 1000 euro suuruse stipendiumi pälvis ta oma projektiga “Kirde-Eesti põhjaveekogumeist sõltuvate mageveeökosüsteemide hüdrokeemiliste naitajate kontsentratsioonide sessoonne muutus 2015. aastal”. Projekti eesmärgiks on analüüsida Kirde-Eestis lasuvate põhja- ja pinnaveekogumite hüdrokeemiat ning selgitada välja nende omavaheline seos. Täpsemalt, kas põhjaveekogumis sisalduvate ioonide (HPLC), pH, sulfaatide, kloriidide, lahustunud hapniku ja veetasemenäidud mõjutavad nähtavalt teist veekogumit. Selliste seoste eidmine aitab hinnata kas ja kui palju on veekogumites saasteaineid ning kas nende edasine jõudmine põhjaveekihtidesse on võimalik, või kas Ordoviitsiumi põhjaveekogumite vesi mõjutab otseselt nendest toituvaid ökosüsteeme. Stipendium võimaldab Mariliis Eensalul suurendada proovide võtmise arvu, ning seeläbi leida usaldusväärsemaid seoseid võrreldavate veekogumite vahel.

2015 aastal esitati stipendiumile 12 äärmiselt kõrgetasemelist taotlust nelja Eesti ülikooli üliõpilaste ja järeldoktori poolt. Stipendiumi rahastab Tartu Kultuurkapitali Jaan-Mati Punningu sihtkapital.

Comments are closed.