Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XIV

Suur rõõm on teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonide sarja raamat, mis seekord kajastab eelneva kahe aasta noorgeograafide sügissümpoosionite ettekannete teemasid:
Küttim, M., Anderson, A., Mäe, K., Vaasma, T. (toim-d.). (2014). Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XIV. Väikesed pildid eestist. Geograafia karu-aabits. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. Eesti Geograafia Selts, 208 lk.

Suur rõõm on teatada, et ilmus uus Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonide sarja raamat, mis seekord kajastab eelneva kahe aasta noorgeograafide sügissümpoosioni ettekannete teemasid:

Küttim, A., Anderson, A., Mäe, K., Vaasma, T. (toim-d.). (2014). Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XIV. Väikesed pildid eestist. Geograafia karu-aabits. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. Eesti Geograafia Selts, 208 lk.

SISUKORD

VÄIKESED PILDID EESTIST

  Agnes Anderson & Karolin Mäe: Väikesed pildid Eestist
  Agnes Anderson & Karolin Mäe: Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi tegemistest 2012. aastal
  Marten Jakobson: EGEA-Tartu 2011/2012
  Marek Karm: LIDAR-i mõõdistuste ja orienteerumiskaardi reljeefimudelite analüüs ja võrdlus
  Kirke Narusk: Peipsi järve rannajoone ja suurtaimestiku kaardistamine keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt
  Piret Vacht: Maanteeäärsete muldade fauna ja diatomeefloora
  Anna-Helena Purre: Samblakatte kujunemine freesväljal
  Janika Raun: Turismisihtkoha määratlemine Saaremaad külastanud välisturistide külastuste geograafilise ja ajalise jaotuse näitel
  Veronika Mooses: Ruumikasutuse etnilised eripärad pühade ajal

GEOGRAAFIA KARU-AABITS

  Martin Küttim: Geograafia aabitsatund
  Martin Küttim: Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi tegemistest 2013. aastal
  Epp Mäekivi: Tartu ülikooli noorgeograafide klubi ehk EGEA-Tartu tegemistest aastal 2012/13
  Piret Vacht: Sarvlestade (Oribatid, Acari) koosluste eripärad erineva inimmõjuga alade mullas
  Mariell Jüssi: Late Holocene environmental variability inferred from two Icelandic lake records
  Sven-Erik Enno: Erakordselt võimsad äikesetormid Eestis 27.-28. juulil 2011
  Jüri Kamenik: Äikesesademed Eestis 1991–2003 ja nende pikaajaline muutlikkus 1950-2005
  Mihkel Männa: Eesti päästekomandode ajalise katvuse kartograafiline modelleerimine
  Damiano Cerrone & Daniel Giovannini: Surveying illumination in public spaces: a prototype
  Epp Vahtramäe: Tööstusalade taaselavdamise sotsiaalkultuurilised mõjud Telliskivi loomelinnaku näitel

Comments are closed.