J-M Punningu nimeline stipendium Mariliis Eensalule

EGSi aastakoosolekul anti üle ka Jaan-Mati Punningu nimeline stipendium, mille pälvis TLÜ geoökoloogia magistrant Mariliis Eensalu. 1000 euro suuruse stipendiumi pälvis ta oma projektiga “Kirde-Eesti põhjaveekogumeist sõltuvate mageveeökosüsteemide hüdrokeemiliste naitajate kontsentratsioonide sessoonne muutus 2015. aastal”. Projekti eesmärgiks on analüüsida Kirde-Eestis lasuvate põhja- ja pinnaveekogumite hüdrokeemiat ning selgitada välja nende omavaheline seos. Täpsemalt, kas põhjaveekogumis sisalduvate ioonide (HPLC), pH, sulfaatide, kloriidide, Jätka lugemist →

Aastaraamat 40. kd

Arvo Järveti eestvedamisel ilmus Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 40. köide, mis on pühendatud Seltsi asutajaliikme ja Tartu Ülikooli loodusgeograafia professori Endel Varepi mälestuseks. Raamatu esmaesitlus toimub EGSi üldkoosolekul (http://egs.ee/2015/03/eesti-geograafia-seltsi-uldkoosolek/) 12. aprillil algusega kell 13:00 Eesti Teaduste Akadeemia Saalis. Järvet, Arvo (toim). 2015. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 40. kd. Eesti Geograafia Selts. Tallinn, OÜ Vali Press, 258 lk. SISUKORD Saateks. Lk Jätka lugemist →